تاريخ روز : دوشنبه 13 مرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه دی

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت حق تقدم سهامدران"اطلاعیه "
کلیه سهامدارانی که تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/7/29 ، اطلاعات فردی و هویتی خویش را از طریق سامانه امور سهامدران تکمیل و بروز رسانی نمایند ،‌ میتوانند جهت دریافت وجه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده از روز سه شنبه مورخ 94/8/5 به بعد با همراه داشتن کارت ملی به بانک سپه مراجعه نمایند.