تاريخ روز : دوشنبه 13 مرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه دی

  

اخبار بیمه دی 

 

 صبح روز یکشنبه 8 آذرماه،  نشست خبری بیمه دی در محل شرکت برگزار شد.

مدیرعامل محترم شرکت بیمه دی به سه گام اساسی شرکت بیمه دی جهت احیا و بهبود خود اشاره کرد و گفت برنامه افزایش سرمایه 309 درصدی شرکت دی جهت ترمیم برنامه های مالی بوده و در مرحله تثبیت افزایش سرمایه قرار داریم تا سرمایه از 61 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان افزایش یابد .

وی عنوان کرد طی قراردادی با بیمه مرکزی بخشی از ریسک های خود را به صورت اتکایی اختیاری نزد نهاد ناظر واگذار می کنیم که این واگذاری اتکایی ریسک ها نزد بیمه مرکزی از نیمه دوم سال ۹۴ عملیاتی شده است.  سید مجید بختیاری در عین حال به قرار دادهای این شرکت با گمرک و ایران خودرو نیز اشاره کرد و عنوان داشت: برنامه افزایش رشد پرتفوی در نیمه دوم سال را در دستور کار داریم.انتخاب مدیرعامل بیمه دی به عنوان منشی شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سید عباس حسینی مدیر عامل بیمه ایران برای مدت ۲ سال به عنوان رئیس شورای عمومی و سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی به عنوان منشی شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران منصوب شد. (94/8/19) ادامه مطلب  خلاصه گزارش عملکرد پنج ماه شرکت بیمه دی

با عنابت به انتشار آخرین گزارش عملکرد پنج ماهه صنعت بیمه کشور ، خلاصه گزارش عملکرد شرکت بیمه دی به شرح زیر میباشد:

- حق بیمه تولیدی پنج ماهه سال جاری شرکت بیمه دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  % 56 رشد داشته است این در حالیست که نرخ رشد کل صنعت 8% بوده است.

- نسبت خسارت شرکت بیمه دی با توجه به مدیریت ریسک و با رویکرد جذب پرتفوی پاک 46% بوده است که در مقایسه با نسبت خسارت صنعت (56%) در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می برد .جایگاه شرکت بیمه دی در صنعت بیمه ایران 

رتبه شرکت بیمه دی در بین 26 شرکت بیمه کشور در سال 1393

از نظر

رتبه

بیشترین حق بیمه تولیدی

18

کمترین نسبت خسارت

24

بیشترین نرخ رشد حق بیمه تولیدی

8

بیشترین کاهش نسبت خسارت

1


 مشکلات به وجود آمده در سال های 1390 تا 1392 موجب گردیده تا در سال 1393، شرکت از نظر متغیرهای سطح (Level) یعنی میزان فروش بیمه و نسبت خسارت در وضعیت مساعدی قرار نداشته باشد اما بهبود های صورت گرفته از اواخر سال 1392 باعث شده تا عملکرد شرکت از نظر متغیرهای نرخ (Rate) بسیار مناسب باشد و در صدر جدول شرکت های بیمه کشور در سال گذشته قرار گیرد و بتواند ضمن بهبودجایگاه خود در بین سایر شرکت های بیمه، بخشی از افت سال های قبل را نیز جبراننماید.

همان طور که ملاحظه می گردد بیمه دی توانسته رشد قابل ملاحظه ای را در سال 1393 تجربه نماید و رتبه هشتم سریع ترین رشد فروش، در کناررتبه اول سریع ترین کاهش نسبت خسارت را به خود اختصاص دهد. تداوم این روند میتواند ضمن رشد فزاینده سودآوری شرکت، موجب ارتقاء سریع و قابل توجه جایگاه بیمه دی در سال های آینده گردد.