تاريخ روز : پنجشنبه 03 مهر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه دی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران گرامی 

خواهشمند است جهت ورود به سامانه اطلاع رسانی از روش های زیر استفاده نمایید :

1. سهامداران حقیقی (  نام کاربری : کدبورسی { پنج رقم کد مربوطه بدون درج سه حرف اول نام خانوادگی }، رمز عبور : شماره شناسنامه)

2.سهامداران حقوقی ( نام کاربری : کدبورسی شرکت{ پنج رقم کد مربوطه بدون درج سه حرف اول نام شرکت }، رمز عبور : شماره ثبت شرکت )

 

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی